Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.

Lao Tzu, Złota Księga
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Made by IMPERIA Web Studio

Likwidacja szkód korporacyjnych

Likwidacja szkód korporacyjnych w tym likwidacja szkód złożonych jest jedną z głównych gałęzi świadczonych przez nas usług.

Specjalizujemy się w likwidacji szkód następującego rodzaju:

Nasza firma oferuje współpracę w zakresie usług związanych z realizacją:

1. procesu pełnej likwidacji szkód:
2. procesu technicznej (wstępnej) likwidacji szkód:

W celu sprostania dzisiejszym wymaganiom rynkowym, w ramach realizowanych przez nas usług wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie najlepszych ekspertów w kraju z następujących dziedzin: pożarnictwa (specjalizujący się w pożarach budynków mało powierzchniowych, wielkopowierzchniowych, przemysłowych, maszyn i pojazdów), budownictwa, elektryki elektrotechniki, budowy maszyn i urządzeń, eksperci z zakresu stosowania szkła w budownictwie, eksperci z zakresu energetyki i techniki cieplnej, eksperci z zakresu hydrotechniki, eksperci z zakresu serwisowania sprzętu medycznego, eksperci z zakresu serwisowania sprzętu kosmetycznego, kolejnictwa, lotnictwa, szkutnictwa i wielu innych dziedzin. Ponadto w realizacji procesów likwidacji szkód, wykorzystujemy usługi laboratoriów specjalizujących się m.in. w badaniach betonu, kruszyw, cementu, podbudów, gruntów, infrastruktury drogowej, metali, stopów metali, spieków, badania połączeń spawowych, odlewów i odkuwek, lin i drutów, butli stalowych do gazów technicznych, zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych, badań mechanoskopijnych.

Przy realizacji zleceń, świadczymy również pomoc w minimalizowaniu rozmiaru powstałych szkód poprzez pozyskiwanie ofert na restytucję mienia objętego szkodą od firm restytucyjnych funkcjonujących na polskim rynku oraz poprzez zagospodarowanie mienia stanowiącego przedmiot szkody przez podmioty, które specjalizują się w obrocie tego typu mienia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor